Ondernemers houden van politici…of niet?
Over het hoe en waarom”
Vrijdag 25 augustus
19u - 20u

Schrijf je nu in

vrijdag 25/8/2023 • 19:00 - 20:00

Panelgesprek | Centrale gast: Hans Van Hooland, Schepen van o.a. Lokale Economie, Patrimonium, Onroerend Erfgoed, Duurzaamheid en Milieu. 

Zijn er te weinig ondernemers actief betrokken bij het beleid rond lokale economie in een gemeente? En moeten we niet stilaan af van de scheiding tussen “zij – de politici” en “wij – de ondernemers”? Waarom is die scheiding er in de hoofden van iedereen?

OP vrijdag 25 augustus om 19u hebben we ervaringsdeskundige (ondernemer en schepen in Sint-Martens-Latem) uitgenodigd voor een interactief samenzijn waarbij de nadruk ligt op wat verwachten we elk van elkaar? Wat houdt ondernemers tegen om deel te nemen aan een lokaal bestuur? Staan de beste stuurlui alweer aan wal?

Schrijf je hier in

Inkom €20 met inbegrepen een gratis drankje op Latem kermis (site Tempelhof)

Laethem Business Friends is een onafhankelijk platform voor de Latemse ondernemers (van zelfstandigen zonder personeel tot de grote onderneming) en nodigt af en toe een gastspreker uit over een thema dat ons allen raakt en beïnvloedt. 
Politiek en ondernemen zijn elkaars bondgenoten en vullen elkaar aan. Of zijn ze eerder “gedoemd om samen te werken” en ligt daar net de uitdaging in het elkaar vinden in die samenwerking. Wat verwachten ondernemers nu van “de politiek”? Ondernemers eisen duidelijkheid en betrouwbare regels waarbinnen kan ondernomen worden. En voor de rest niet teveel regels of belastingen graag?  – het zijn allemaal stellingen die aan bod komen tijdens de uiteenzetting van onze centrale gast Schepen Lokale Economie Hans Van Hooland, die op 25/8/23 voor Laethem Business Friends het gesprek aangaat over de rol van ondernemen en politiek. Ideaal om één jaar voor het verkiezingsjaar 2024 van gedachten te wisselen en het overleg aan te scherpen.

Laethem Business Friends gaat zijn zesde jaar in. Zoals steeds zijn we in onze jaarwerking op zoek naar een evenwicht in onze activiteiten die het midden moeten houden tussen ontspanning, rechtsregels, informatie over de kern van onze activiteiten zoals o.a. recht en fiscaliteit, cultuur en sport. Maar ook vastgoed en gezondheid kwam al aan bod. Daarom is ook uw input als lid belangrijk.
Mocht u een idee hebben voor een gastspreker of mocht u zelf die ambitie hebben, spreek er ons dan zeker over aan.

Ondertussen blijven wij onze doelstelling trouw: vooral een netwerkmoment creëren tussen Latemse ondernemers, gekoppeld aan een interessant onderwerp. Steeds van 12u tot 14u, ook al omdat onze werktijd als zelfstandige ondernemers kostbaar is.
Local is sexy. Zo begonnen we ooit in 2016. En dat is ook waarheid gebleken. Het belang van een goed en open netwerk kan moeilijk onderschat worden. Mensen kennen mensen, en het zijn mensen die binnen organisaties zaken met elkaar doen.

Iedereen is welkom.

logo Laethem Business Friends
Wie zijn we? 

Kleine groep ondernemers die over alle bestaande netwerken heen, zakenmensen uit onze gemeente willen samenbrengen. Uit eigen ervaring hebben we vastgesteld dat we elkaar iets te weinig kennen en dat we daarom kansen missen om op lokaal vlak samen te werken. Onbekend is immers onbemind. Laethem Business Friends is een ontmoetingsplaats voor de zelfstandige Latemse ondernemer. Als gevestigde waarde of als startende middenstander, het is soms lastig er alleen voor te staan. Met een goed (lokaal) netwerk heb je ook alvast een streepje voor!

Nieuwe leden

Agence Demanet

Pieter Demanet

Bikes and more

Jurgen Hindryckx

Wim Bruggeman

Business Consultant

Bankmakelaar

Onafhankelijk makelaar in bank- en beleggingsdiensten

Sanas

Arne Heyse

VDK

Geert Walravens

Local is sexy? 

Jazeker! Wat ons bindt is de regio waar we gevestigd zijn. Laethem Business Friends is een initiatief dat alle zakenmensen uit Deurle en Latem regelmatig wil verzamelen rond een bepaald thema, of gewoon voor een glas en een hapje. Het doel is om elkaar te leren kennen en samen zaken te doen. “Samen” zakendoen loont, en als het even kan met mensen vlakbij, uit de eigen regio of de eigen gemeente. Daarom richten wij ons in eerste instantie op ondernemers die werken vanuit Deurle of Latem. Doel is elkaar te ondersteunen, de lokale economie te promoten en er samen beter van te worden. Samen slimmer ondernemen.    

Waarom doen we dit? 

Het belang van een goed en open netwerk kan moeilijk onderschat worden. Mensen kennen mensen, en het zijn mensen die binnen organisaties zaken met elkaar doen. Iedereen is welkom. Elkaar leren kennen is daarbij de boodschap, los van de noodzakelijke (technische, juridische, sales,…) ondersteuning die andere organisaties geven zoals Unizo en Voka. Laethem Business Friends wil mensen samenbrengen, verenigen en het ontspannen houden. Man, vrouw, jong, iets ouder, we netwerken allemaal om meer informatie, steun en medewerking te verkrijgen. De return onder de vorm van informatie, steun en medewerking manifesteert zich niet noodzakelijk onmiddellijk. Daarom willen we dit initiatief ook zien als een "blijver", als een investering  in de langere termijn. Wie wil kan de meerwaarde halen uit het geheel.
Iedereen welkom ! 

Laethem Business Friends is een open netwerk waar iedereen welkom is. Elke maand komen we samen om ideeën en concrete projecten uit te wisselen. Ondernemen is immers “zien wat iedereen ziet en daarmee iets doen, wat niemand anders doet”. Eénmaal succesvol als ondernemer, is het tijd om zelf onontdekt talent te ondersteunen. Wie actief wil meewerken aan het succes en de ambitie van iemand anders groeit zèlf persoonlijk en op professioneel vlak. Nieuwe ideeën ontstaan door creativiteit en innovatie, simpelweg door je business met anderen te bespreken. Netwerken betekent immers “groeien”. We weten als ondernemer allemaal dat de enige constante is dat alles steeds verandert ! Het bespreekbaar maken in een netwerk van mensen die elkaar kennen en vertrouwen is als een grote stap voorwaarts. Ons initiatief zal maar zo sterk zijn als de eigen inbreng van de aanwezigen of geïnteresseerden.
Share buttons